Hướng dẫn đặt hàng

HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG

Phương thức đặt hàng CSFOOD thuận tiện đa dạng, Quý vị có thể lựa chon 1 trong nhiều hình thức đặt hàng như:

  • Qua website: cungcapthucphamsach.com

  • Qua điện thoại: 0903.095.037 – 0909.911.517

  • Qua fax: (08) 62931769

  • Qua Email: csfood072010@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *