THỰC PHẨM NHẬP KHẨU

Ngày 11/03/2021 vừa qua thông qua ứng dụng họp trực tuyến Zoom. Siêu Thị Thực Phẩm Online Csfood.vn có cơ hội được gặp gỡ các doanh nghiệp người Nga. Buổi gặp gỡ khởi đầu cho thị trường thực phẩm nhập khẩu tại Việt Nam. Trong buổi gặp gỡ, các doanh nghiệp Nga đã giới thiệu