Quý khách hàng có thể thanh toán cho Csfood theo các hình thức sau:

1. Trả tiền mặt khi giao nhận hàng
2. Thanh toán qua chuyển khoản